Vilkår og betingelser for serviceaftaler

Vilkår og betingelser for serviceaftaler

Læs venligst vilkår og betingelser grundigt igennem og kontakt os ved eventuelle spørgsmål.

Vigtigt hvis du oplever driftsstop

Ved driftsstop er det vigtigt, at du selv undersøger disse forhold, inden du ringer:

 • Er der strøm til gaskedlen / brænderen?
 • Er der åbent for gassen?
 • Er de elektriske sikringer i orden?
 • Er der vand nok på anlægget?

Er der stadig driftsstop, skal du ringe til Mølbak VVS & Gasteknik, så sender vi en fagmand, der kan hjælpe.
I fyringssæsonen 1. oktober – 30. april står vi til rådighed for tilkald alle ugens dage fra kl. 08:00-20:00.
Udenfor fyringssæsonen 1. maj – 30. september står vi til rådighed for tilkald hverdage fra kl. 08:00 – 15:30.

Gyldighedsperiode

Abonnementet træder i kraft ved aftalens indgåelse. Ved ejerskifte i abonnementsperioden udarbejdes refusionsopgørelse. I opgørelsen tages der hensyn til hovedeftersynets værdi samt længden af perioden med frie tilkald.

Betaling

Abonnementet betales en gang årligt til hovedforfald med mindre andet er aftalt. Betaling for eventuelle reservedele faktureres til dagspris. Priser og vilkår kan reguleres én gang årligt af Mølbak VVS & Gasteknik. Faktura og anden relevant information sendes på kundens e-mail. Dette accepteres ved angivelse af e-mail eller PBS i kontrakten.

Opsigelse af abonnement

Abonnementet løber 12, 24 eller 36 måneder afhængigt af abonnementstype. Abonnementet kan opsiges af begge parter senest 30 dage inden hovedforfald.

Abonnementets omfang

Abonnementet gælder for installationer med en naturgasfyret kedel. Inden for den aftalte periode (12, 24 eller 36 måneder) er følgende serviceydelser inkluderet:

 • Hjælp med driftsforstyrrelser, hvor det er nødvendigt at justere eller udskifte reservedele (inden for kedlens kabinet)
 • Justering eller udskiftning af prioriteringsventil, trykekspansionsbeholder, varmeveksler og styringsautomatik. Disse behøver ikke være i kedlens kabinet, men skal dog være i kedelrummet
 • Tilkalder du os ved driftsstop, foretager vi så vidt muligt et hovedeftersyn

Ikke inkluderet i abonnementet

 • Reservedele (nødvendige reservedele debiteres til dagspriser)
 • Fejl, der er angivet i servicerapporten fra første hovedeftersyn og ikke er udbedret
 • Driftsforstyrrelser, der skyldes forhold uden for gasfyret. For eksempel trækforholdene i skorstenen, svigtende gastilførsel, fejlbetjening, hærværk, brand, vandskade, lynnedslag, frost eller mangel af vand på anlægget
 • Service, hvis kedlen eller brænderen ikke forsøges genstartet efter Mølbak VVS & Gasteknik’s anvisninger

Udskiftning af følgende dele er ikke dækket af abonnementet:

 • Kedelblokke
 • Aftrækssystem
 • Shunt/ shuntpumper (manuel eller motorstyret)
 • Varmtvandsbeholder og sikkerhedsventil
 • Rensning af rør eller varmespiral i varmtvandsbeholder eller kombikedler
 • Anode (elektrode, hvor strømmen kommer ind fra omgivelserne)
 • Rør / flexslanger i kedlen

Forbehold

Mølbak VVS & Gasteknik A/S er uden ansvar for, at det til visse gasfyr er vanskeligt/umuligt at skaffe reservedele eller automatikudstyr.

Hvis der konstateres mangler ved installationen ved første servicebesøg, kan dette forlanges afhjulpet inden servicearbejdet påbegyndes. Herunder også løbende mangler ved centralvarmeanlægget eller varmtvandsbeholderen, hvis de er årsagen til en ustabil kedeldrift.

Kunden betaler for demontering af en kedel, hvis den er monteret i et skab eller andet svært fremkommeligt sted, da dette kan gøre det svært at udføre servicearbejdet.
Udkald til periodiske komponenter, der ikke ønskes udskiftet, dækkes ikke af abonnementet.

Hvis der er tidskrævende aftapning og problematiske udluftningsforhold, kan Mølbak VVS & Gasteknik forlange stopventiler monteret for kundens regning.