Mølbak VVS & Gasteknik - 50 år

Vilkår og betingelser for serviceaftaler – varmepumper

Læs venligst vilkår og betingelser grundigt igennem og kontakt os, hvis du har spørgsmål.

VIGTIGT HVIS DU OPLEVER NEDBRUD

Ved nedbrud er det vigtigt, at du selv undersøger disse forhold, inden du ringer:

 • Er der strøm til varmepumpen?
 • Er de elektriske sikringer i orden?
 • Er der vand nok på varmepumpen?
 • Er varmepumpen forsøgt genstartet?

Er der stadig nedbrud, skal du ringe til Mølbak VVS & Gasteknik, så sender vi en fagmand, der kan hjælpe.

Telefontid i fyringssænonen
1. oktober – 30. april

Alle ugens dage kl. 07.30 og 21.30.
Ringer du efter kl. 19.30, sender vi en fagmand dagen efter. Afhjælpning af manglende varmt vand foretages mellem kl. 07.30 og 15.30.

Telefontid udenfor fyringssænonen
1. maj – 30. april

Mandag til torsdag kl. 07.30-15.30, fredag kl. 7.30-12.00.
(Undtagen Grundlovsdag, 1. maj og Kristi himmelfartsdag).

GYLDIGHEDSPERIODE

Serviceaftalen træder i kraft ved aftalens indgåelse og fornyes automatisk efter hovedforfald (hver 12. måned), såfremt andet ikke er aftalt. Ved ejerskifte i serviceaftaleperioden udarbejdes refusionsopgørelse, hvis ikke serviceaftalen overdrages til ny ejer. I opgørelsen tages der hensyn til hovedeftersynets værdi.

FAKTURA OG BETALING

Serviceaftalen betales én gang årligt til hovedforfald med mindre andet er aftalt. Betaling for eventuelle reservedele samt måleudstyr faktureres til dagspris. Priser og vilkår kan reguleres én gang årligt af Mølbak VVS & Gasteknik. Faktura og anden relevant information sendes på kundens e-mail, som accepteret ved angivelse af e-mail ved bestilling.

OPSIGELSE AF SERVICEAFTALE

Serviceaftalen løber 12 måneder. Serviceaftalen kan opsiges af begge parter senest 30 dage inden hovedforfald.

Med/uden fast pris

Serviceaftalen kan vælges med eller uden fast pris på ekstra udkald.

 • Uden fast pris faktureres den tid, teknikeren bruger inkl. kørsel. I weekend/helligdage tillægges herudover et gebyr på kr. 3.400.
 • Med fast pris faktureres der, uanset tidsforbrug,
  kr. 705 pr. udkald på hverdage og kr. 1.450 pr. udkald i weekend/helligdage.

SERVICEAFTALENS OMFANG

Serviceaftalen gælder for installationer med en varmepumpe. Inden for den aftalte periode er følgende serviceydelser inkluderet:

 • Hjælp med driftsforstyrrelser, hvor det er nødvendigt at justere eller udskifte reservedele (inden for varmepumpens kabinet).
 • Justering eller udskiftning af prioriteringsventil, trykekspansionsbeholder, varmeveksler og styringsautomatik. Disse behøver ikke være i varmepumpens kabinet, men skal dog være i rummet med varmepumpen.
 • Tilkalder du os ved nedbrud, foretager vi så vidt muligt et hovedeftersyn.

IKKE INKLUDERET I SERVICEAFTALEN

 • Reservedele (nødvendige reservedele samt måleudstyr debiteres til dagspriser).
 • Fejl, der er angivet i servicerapporten fra første hovedeftersyn og ikke er udbedret.
 • Driftsforstyrrelser, der skyldes forhold uden for varmepumpen. For eksempel, fejlbetjening, hærværk, brand, vandskade, lynnedslag, frost eller mangel af vand på anlægget.
 • Service, hvis varmepumpen ikke forsøges genstartet efter Mølbak VVS & Gastekniks anvisninger.

Udskiftning af følgende dele er ikke dækket af serviceaftalen:

 • Varmepumpekompressor
 • Varmtvandsbeholder og sikkerhedsventil
 • Rensning af rør eller varmespiral i varmtvandsbeholder
 • Anode (elektrode, hvor strømmen kommer ind fra omgivelserne)
 • Rør / flexslanger i varmepumpen

FORBEHOLD

Mølbak VVS & Gasteknik er uden ansvar for, at det til visse varmepumper er vanskeligt/umuligt at skaffe reservedele eller automatikudstyr.

Hvis der konstateres mangler ved installationen ved første servicebesøg, kan dette forlanges afhjulpet, inden servicearbejdet påbegyndes. Herunder også løbende mangler ved centralvarmeanlægget eller varmtvandsbeholderen, hvis de er årsagen til en ustabil varmepumpedrift. Kunden betaler for demontering af varmepumpen, hvis den er monteret i et skab eller andet svært fremkommeligt sted, da dette kan gøre det svært at udføre servicearbejdet. Udkald til periodiske komponenter, der ikke ønskes udskiftet, dækkes ikke af serviceaftalen.

Hvis der er tidskrævende aftapning og problematiske udluftningsforhold, kan Mølbak VVS & Gasteknik forlange stopventiler monteret for kundens regning.