Mølbak VVS & Gasteknik - 50 år

Vilkår og betingelser for serviceaftaler – gasfyr

Læs venligst vilkår og betingelser grundigt igennem og kontakt os, hvis du har spørgsmål.

VIGTIGT HVIS DU OPLEVER NEDBRUD

Ved nedbrud er det vigtigt, at du selv undersøger disse forhold, inden du ringer:

 • Er der strøm til gaskedlen / brænderen?
 • Er der åbent for gassen?
 • Er de elektriske sikringer i orden?
 • Er der vand nok på anlægget?

Er der stadig nedbrud, skal du ringe til Mølbak VVS & Gasteknik, så sender vi en fagmand, der kan hjælpe.

I fyringssæsonen 1. oktober – 30. april er telefonen åben mellem kl. 07.30 og 21.30 alle ugens dage. Ringer du efter kl. 19.30, sender vi dog først en fagmand dagen efter. Afhjælpning af manglende varmt vand foretages mellem kl. 07.30 og 15.30.

Udenfor fyringssæsonen 1. maj – 30. september er telefonen åben mandag til torsdag mellem kl. 07.30 og 15.30, fredag mellem kl. 7.30 og 12.00 (dog ikke Grundlovsdag, 1. maj og Kristi himmelfartsdag).

GYLDIGHEDSPERIODE

Serviceaftalen træder i kraft ved aftalens indgåelse og fornyes automatisk efter hovedforfald (hver 12. eller 24. måned), såfremt andet ikke er aftalt. Ved ejerskifte i serviceaftaleperioden udarbejdes refusionsopgørelse, hvis ikke serviceaftalen overdrages til ny ejer. I opgørelsen tages der hensyn til hovedeftersynets værdi samt længden af perioden med frie tilkald.

FAKTURA OG BETALING

Serviceaftalen betales én gang årligt til hovedforfald med mindre andet er aftalt. Betaling for eventuelle reservedele samt måleudstyr faktureres til dagspris. Priser og vilkår kan reguleres én gang årligt af Mølbak VVS & Gasteknik. Faktura og anden relevant information sendes på kundens e-mail, som accepteret ved angivelse af e-mail ved bestilling.

OPSIGELSE AF SERVICEAFTALE

Serviceaftalen løber 12 eller 24 måneder afhængigt af aftaletype. Serviceaftalen kan opsiges af begge parter senest 30 dage inden hovedforfald.

SERVICEAFTALENS OMFANG

Serviceaftalen gælder for installationer med en naturgasfyret kedel. Inden for den aftalte periode (12 eller 24 måneder) er følgende serviceydelser inkluderet:

 • Hjælp med driftsforstyrrelser, hvor det er nødvendigt at justere eller udskifte reservedele (inden for kedlens kabinet).
 • Justering eller udskiftning af prioriteringsventil, trykekspansionsbeholder, varmeveksler og styringsautomatik. Disse behøver ikke være i kedlens kabinet, men skal dog være i kedelrummet.
 • Tilkalder du os ved nedbrud, foretager vi så vidt muligt et hovedeftersyn.

IKKE INKLUDERET I SERVICEAFTALEN

 • Reservedele (nødvendige reservedele samt måleudstyr debiteres til dagspriser).
 • Fejl, der er angivet i servicerapporten fra første hovedeftersyn og ikke er udbedret.
 • Driftsforstyrrelser, der skyldes forhold uden for gasfyret. For eksempel trækforholdene i skorstenen, svigtende gastilførsel, fejlbetjening, hærværk, brand, vandskade, lynnedslag, frost eller mangel af vand på anlægget.
 • Service, hvis kedlen eller brænderen ikke forsøges genstartet efter Mølbak VVS & Gastekniks anvisninger.

Udskiftning af følgende dele er ikke dækket af serviceaftalen:

 • Kedelblokke
 • Aftrækssystem
 • Shunt/ shuntpumper (manuel eller motorstyret)
 • Varmtvandsbeholder og sikkerhedsventil
 • Rensning af rør eller varmespiral i varmtvandsbeholder eller kombikedler
 • Anode (elektrode, hvor strømmen kommer ind fra omgivelserne)
 • Rør / flexslanger i kedlen

FORBEHOLD

Mølbak VVS & Gasteknik er uden ansvar for, at det til visse gasfyr er vanskeligt/umuligt at skaffe reservedele eller automatikudstyr.

Hvis der konstateres mangler ved installationen ved første servicebesøg, kan dette forlanges afhjulpet inden servicearbejdet påbegyndes. Herunder også løbende mangler ved centralvarmeanlægget eller varmtvandsbeholderen, hvis de er årsagen til en ustabil kedeldrift.

Kunden betaler for demontering af en kedel, hvis den er monteret i et skab eller andet svært fremkommeligt sted, da dette kan gøre det svært at udføre servicearbejdet.
Udkald til periodiske komponenter, der ikke ønskes udskiftet, dækkes ikke af serviceaftalen.

Hvis der er tidskrævende aftapning og problematiske udluftningsforhold, kan Mølbak VVS & Gasteknik forlange stopventiler monteret for kundens regning.