Pillefyr og flisfyr

Træpillefyr

Med et træpillefyr sikrer du dig en effektiv og miljørigtig forbrænding. Udover at det skåner miljøet, kan du også opnå ganske store besparelser på din varmeregning.

Et træpillefyr er et billigt alternativ til et traditionelt oliefyr eller naturgasfyr, og de kræver ikke meget vedligeholdelse. Som brændsel anvendes der træpiller, og træpiller er et biobrændsel der er kendetegnet ved at være CO² neutralt.

BIOBRÆNDSELSKEDLER

Her er de nye biobrændselskedler der er specielt velegnede til områder uden naturgas – højere ydelser, bedre teknologi, renere miljø

Teknologien i dag er meget langt fremme med nye og effektive kedelanlæg. Disse anlæg er ofte de bedst egnede i tyndt befolkede egne, hvor naturgassen er for dyr en anlægsudgift. Energikilderne kan være halm, flis, træ, korn, træpiller m.v. Disse kedeltyper kræver jævnlig rensning af kedel, røggasrør og skorsten.

Bestil et uforpligtende tilbud